Museum Dr. Guislain

Op zoek naar een museum over psychiatrie en outsiderkunst? Twijfel niet en ga naar het Museum van dr Guislain te Gent. Geniet erboven van een mooie korting via de Gezinsbond

De geschiedenis van de psychiatrie en de outsiderkunst

De visionaire Gentse dr. Guislain was als één van de allereersten die geesteszieken als patiënten zag, met recht op een menswaardige behandeling. De schaamte over de manier waarop we in het verleden zijn omgegaan met psychiatrische patiënten vormde in 1986 de kiem van het museum Dr. Guislain in Gent. 

Met zijn gevarieerde werking stimuleert en voedt Museum Dr. Guislain het debat over psychische gezondheid en ziekte, en de manier waarop het onderscheid tussen beide door de tijd heen zowel bepaald werd door, als zelf ook bepalend was voor de culturele, maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke context. Het museum draagt op die manier bij tot een genuanceerde en veelzijdige benadering en bewustwording van de wijze waarop een samenleving omging en omgaat met personen en groepen die ze als anders beschouwt.

Ga nu naar de nieuwe tentoonstelling “Op losse schroeven”.  Het verhaal van narren, dollen en waanzinnigen, maar benadrukt ook het belang van psychisch welzijn in een steeds complexer wordende maatschappij.

Korting bij Museum Dr Guislain via de Gezinsbond 

Indien je lid bent van de Gezinsbond kan je genieten van een mooie spaarkorting van 2,50 euro op tickets voor volwassenen (+ 26 j.) Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen en wordt toegekend aan de kassa van het Dr Guislain museum te Gent.

  • De korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.
  • (Gedeeltelijk) betalen met afnames per schijf van 5 euro is mogelijk.
Museum Dr. Guislain: Korting